Privacy

Om uw gewenste bestelling goed uit te kunnen voeren, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken wij om de bestelling goed af te handelen. Net als u vinden wij het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarbij houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBGO) en de Europese Algemene Verordening gevensbescherming (AVG) volgens NEN 7510-12-13.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Champagne Koechlin zal de volgende persoonsgegevens over u verwerken in een elektronisch document:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Uw gewenste bestelling
• 18nix.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Champagne Koechlin verwerkt uw persoonsgegevens om uw gewenste bestelling zo snel en zo correct mogelijk uit te kunnen voeren en aan u te bezorgen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, en/of om u per e-mail of per post te kunnen benaderen.

Wat doen wij met uw gegevens na de behandeling en op de lange termijn?
Champagne Koechlin is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren in het kader van de boekhouding/administratie.

Wanneer delen wij uw gegevens met derden?
Champagne Koechlin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Dit is altijd in overleg met u.

Recht op inzage gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@champagnekoechlin.com. Champagne Koechlin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, aan uw verzoek voldoen.

Veiligheid gegevens
Champagne Koechlin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Champagne Koechlin.

Klachtenregeling
Wanneer u reden heeft om een klacht in te dienen verzoeken wij u deze per e-mail te richten aan contact@champagnekoechlin.com. Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen.

Champagne Koechlin is als volgt te bereiken:
Zuidereinde 78a
1243 KJ ‘s-GRAVELAND
Tel: +31 (0)6 15 26 18 73
Mail: contact@champagnekoechlin.com

Website gegevens
Op de website van Champagne Koechlin (www.champagnekoechlin.com) worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden gegevens niet aan derden verstrekt. De provider is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van onze website.

Verwerkersovereenkomst One.com Group AB, hoofdkantoor te Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö in Zweden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 559205-2400 (de registerhouder).